รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (ภาคนอกเวลาปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564
ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (ภาคนอกเวลาปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
new รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ ปีการศึกษา 2564 new