ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ระบบรับสมัครนักศึกษาสำหรับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2565
เลขประชาชน  : 
รหัสผ่าน  : 
 
 
 
 
 
งานรับสมัครนักศึกษา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 0-3270-8607
โทรสาร 0-3270-8654
V.14112021