header2
  
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ระบบรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เลขประชาชน  : 
 
new รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2562) new
 
 
 
 
  งานรับสมัครนักศึกษา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000